HANDELSBETINGELSER

The Cloakroom B.V. (herefter ‘The Cloakroom’)

Het Lentfert 51

7547SN Enschede

Internet: www.thecloakroom.dk

Email: service@outfittery.dk

Management: Corinna Powalla

Registreret kontor: Amsterdam

Registrering: NL852641205B01

1. OMRÅDE FOR ANVENDELSE

1.1. De betingelser og vilkår, der herunder fremsættes gælder for brug af hjemmesiden www.thecloakroom.com, såvel som for telefonsamtaler om tilbud, forsendelser, services og kontrakter, der foretages og indgåes med The Cloakrooms kundekonsulenter. Separate betingelser anerkendes ikke medmindre The Cloakroom udtrykkeligt samtykker hertil i skriftlig form.

1.2. Disse betingelser og vilkår binder og autoriserer udeluk kende brugere. En bruger defineres af de herunder nævnte bestemmelser som enhver naturlig person, der indgår en aftale af årsager, der hovedsageligt er af hverken kommerciel eller selvstændigt erhversdrivende karakter. Brugere vil i det følgende også blive refereret til som 'kunder'.

2. FORORD

2.1. The Cloakroom er en online serviceudbyder, der gør det muligt for interessenter at give individuel information omkring deres person og smag i mandemode indenfor en kontekst af et spørgeskema eller en telefonopringning. Baseret på denne information om kunden sammensætter The Cloakroom et outfit til kunden, der består af flere tøjartikler, og sender dette til kunden. Det er udelukkende The Cloakrooms ansvar at sammensætte dette outfit. Købskontrakten er først gyldig når kunden har modtaget og accepteret artiklerne (tentativt køb gælder paragraf 4.1 til 4.4). Kunden samtykker hermed i, at The Cloakroom vil sammensætte et individuelt udvalg tøj til ham, og sende dette til ham.

2.2. The Cloakroom forbeholder sig retten til løbende at opdatere og justere individuelle funktioner i dens service, og hvis nødvendigt at indskrænke dem.

2.3. The Cloakroom forbeholder sig retten til at foretage ændringer i disse betingelser og vilkår på ethvert tidspunkt ved at slette, redigere, eller føje til sektioner. Enhver bestilling er underlagt de betingelser og vilkår, som er gældende fra ikrafttrædelsesdatoen, medmindre en påkrævet ændring i disse betingelser viser sig uundgåelig grundet juridiske eller lovgivningsmæssige årsager (i dette tilfælde vil den nyeste version af betingelserne også gælde for bestillinger, der er lavet før disse blev sat i kraft.)

3. REGISTRERING HOS THE CLOAKROOM

3.1. For at benytte sig af The Cloakrooms internet-baserede service er det nødvendigt at registrere sig i The Cloakrooms online system. Kunden skal angive en gyldig emailadresse ved registrering, og skal danne en adgangskode. Det er udelukkende kundens ansvar at sørge for, at ingen andres rettigheder bliver overtrådt i denne process. Kunden er ansvarlig for at holde sine login oplysninger fortrolige, og undgå enhver tilgang til disse fra uautoriserede tredjeparter.

3.2. Registrering er gratis. Der findes ingen ret til medlemskab af The Cloakroom. The Cloakroom kan pålægge registrering yderligere krav (f.eks datacheck). Kunden er forpligtet til at give korrekt information i behørig form ved registrering. Ved et aktivt medlemskab af The Cloakroom skal ændringer i de givne data oplyses uden forsinkelse og uden anmodning fra The Cloakroom. En succesfuld registrering upåagtet, eksisterer der intet juridisk krav om benyttelse af servicen.

3.3. Kunden er forpligtet til at give en emailadresse til The Cloakroom. The Cloakroom har ret til at sende relevante oplysninger for kunden til denne emailadresse, medmindre en mere bindende form for kommunikation er blevet juridisk eller kontraktuelt specificeret.

3.4. Kunden autoriserer The Cloakroom til at kontakte ham for fastsættelse af kontrakt via telefon eller andre kommunikationsformer.

3.5. Kunden er kun autoriseret til at benytte sig af de internet-baserede services, der tilbydes af The Cloakroom via de almindelige programmer (internetbrowsere) eller – om nødvendigt - via en software, der er tilbudt af The Cloakroom. Uretmæssig brug er, først og fremmest, adgang via automatiseret software (f.eks. skripterede programmer). Dette gælder især, hvis den benyttede software tjener til at generere, eller gøre fordring på specifikke data.

3.6. Det er ulovligt at kopiere eller på anden vis at gøre brug af indhold fra The Cloakrooms hjemmesider uden forhåndsgodkendelse fra The Cloakroom.

4. INDGÅELSE AF KONTRAKT

4.1. Kunden køber på prøvebasis hos The Cloakroom. En købsaftale på prøvebasis i overensstemmelse med § 454 BGB er underlagt betingelse for godkendelse af kunden. En aftale på prøvebasis effektueres på baggrund af tilbud og accept.

4.2. Et købstilbud fastsættes af kunden ved afgivelsen af en bestilling via aktivering af den relevante knap. Dette tilbud er bindende for kunden i fire uger. The Cloakroom forbeholder sig retten til at afvise kunders tilbud uden at forklare årsagerne hertil. Modtagelsen af en bekræftelsesmail fra The Cloakroom udgør ikke en accept af dette købstilbud. Det tjener udelukkende som en bekræftelse på modtagelse af bestilling. Tilbudet er ikke accepteret af The Cloakroom før accepten er blevet tilkendegivet kunden (via email), eller før The Cloakroom afsender artiklerne.

4.3. Kunden giver The Cloakroom entydig ret til at fastsætte rettigheder i henhold § 315 BGB i forhold til artiklerne. Dette betyder, at det udvalg af artikler, der vil blive sendt til kunden udelukkende udvælges af The Cloakroom, hvormed hver postforsendelse – som udgangspunkt – vil indeholde artikler med en maksimum værdi på 11.000 DKK. Værdien på de enkelte artikler kan aflæses på den prisliste, der inkluderes i forsendelsen.

4.4. Den købskontrakt, der indgåes i overensstemmelse med paragraf 4.2 er bindende når kunden erklærer sin accept af de afleverede artikler til The Cloakroom indenfor ti dage efter at have modtaget dem (‘godkendelsesperiode’). Artikler, der ikke returneres af kunden til The Cloakroom indenfor denne godkendelsesperiode gælder som accepterede. At forblive tavs gælder som accept i henhold til § 455 BGB. Artikler, som kunden ikke ønsker at beholde kan returneres indenfor godkendelsesperioden gratis og uden begrænsninger. Kunden bedes om at benytte sig af den vedlagte returneringsformular- og blanket, hvis muligt. Tilbagekaldelsesretten, der fremføres i dette dokuments paragraf 9 forbliver uanfægtet.

4.5. The Cloakroom indsamler eller benytter sig af sansynlighedsværdier (p-værdier) med det formål at kunne fastlægge årsag, udførelse eller opsigelse af det kontraktlige forhold som – blandt andet – benytter sig af adressedata.

5. LEVERING OG RETURNERING

5.1. Levering, såvel som returnering af artikler er gratis for kunden. Levering af artikler sker normalt indenfor 3-5 arbejdsdage efter The Cloakroom har accepteret kundens tilbud, hvilket er fra det tidspunkt artiklerne sendes afsted efter en bestilling er blevet bekræftet via email. I øjeblikket leverer The Cloakroom udelukkende til Danmark, Sverige, Holland og Belgien.

5.2. The Cloakroom benytter sig af en række forskellige leveringspartnere. Ikke alle leveringspartnere tilbyder et digitalt sporingssystem, så i visse tilfælde vil den forventede leveringsdato derfor være baseret på vores erfaring.

5.3. Kunder bedes om at benytte sig af den vedlagte returneringsblanket ved tilbagesendelsen af en pakke. The Cloakroom accepterer udelukkende returnerede artikler, der tilbagesendes med originale mærkater, samt en The Cloakroom stregkode. I tilfælde af, at en kunde ønsker at benytte sig af tilbagekaldelsesretten i henhold til paragraf 9 i disse betingelser, og herefter returnerer artiklen uden dets originale mærkater er han juridisk pålagt at betale en kompensation til The Cloakroom for tab af værdi.

6. FORBEHOLDELSE AF EJENDOMSRETTIGHEDER

Artikler, der sendes af The Cloakroom forbliver The Cloakrooms ejendom indtil en fuldstændig afregning af kontobalancen har fundet sted.

7. KØBSPRIS OG BETALINGSMETODE

7.1. Kunden vil modtage en følgeseddel med levering af artiklerne inklusiv en prisliste. Disse specificerede priser er endegyldige, inklusiv – i hvert tilfælde - den relevante danske moms og andre priskomponenter. Der pålægges ingen ekstra leveringsomkostninger.

7.2. Efter godkendelsesperioden som omtalt i paragraf 4.4 er udløbet, vil The Cloakroom skrive en digital regning med totalbeløbet for de accepterede artikler, som herefter sendes til kunden via email.

7.3. The Cloakroom tilbyder kunden at betale med kreditkort eller at betale en faktura efter modtagelse af varerne. Før bestilling kan kunden finde alle informationer omkring accepterede betalingsmetoder på ethvert tidspunkt på hjemmesiden. The Cloakroom forbeholder sig retten til ikke at tilbyde individuelle betalingsmetoder, eller udelukkende tilbyde dem i forbindelse med særlige bestillinger.

7.4. Betaling af regningsbeløbet skal ske indenfor fem dage efter modtagelsen af regningen.

7.5. Hvis kunden vælger at betale med ‘faktura’ eller ‘vælg betalingsmetode senere’, udfører The Cloakroom – når kunden har afgivet en ordre – et check af vedkommendes solvens, som er baseret på matematisk-statistiske metoder, og som foretages i samarbejde med virksomheden Alektum Group. I forbindelse med din registrering anvender vi dit personnummer for at kontrollere din kreditstatus og din adresse. De kreditoplysninger vi får registreres ikke i nogle offentlige registre og er altså ikke synlige for andre firmaer eller personer. Hvis kunden vælger at betale med ‘kreditkort’, udfører The Cloakroom ikke et check af kundens solvens.

For mere information omkring check af solvens henleder vi venligst opmærksomhed til sektionen Spørgsmål og Svar på vores hjemmeside, der på ethvert tidspunkt er tilgængelig.

Alle datarelaterede operationer (såsom indsamling, forarbejdelse og overførsel) foretages i henhold til juridiske regulationer. Data, der er relevante for handelstransaktioner lagres og sendes videre til serviceudbydere, der er betroede af os, når dette anses som nødvendigt for behandlingen af bestillinger.

8. GARANTI OG ANSVARSBEGRÆNSNINGER

8.1. Garanti gives i henhold til produktansvarsloven.

8.2. Kunden har ingen ret til at modtage kompensation for skader. Fritaget dette er krav angående fysiske skader og livstruende skader, helbredsmæssige skader eller skader forbundet med brud på kerneelementer i kontrakten (kardinalpligt), såvel som ansvar for andre skader, der er resultater af intentionel eller alvorlig uagtsomhed af The Cloakroom, dens juridiske repræsentanter eller sekundære personer. Kontraktens kerneelementer er dem, der er relevante for at nå kontraktens mål.

8.3. I tilfælde af et brud på kontraktens kerneelementer er The Cloakroom udelukkende ansvarlig for skader, der er typiske i forhold til kontrakten og forudsigelige i tilfælde af, at de er forårsaget af uagtsomhed, bortset fra krav fra kunden baseret på livstruende skader, eller skader på krop eller helbred.

8.4. De begrænsninger, der er specificerede i paragraf 8.2 og 8.3 er også gældende for The Cloakrooms juridiske repræsentanter og sekundære personer i tilfælde af, at krav rettes direkte mod disse.

9. AFBESTILLINGER

Efter godkendt modtagelse af varen i overensstemmelse med afsnit 4.4, skal følgende ret til tilbagekaldelse gives til kunden:

9.1. Tilbagekaldelsesret

Du har ret til at annullere denne kontrakt indenfor 14 dage uden at anføre nogen grund. Din tilbagekaldelsesret er gældende i 14 dage fra den dag du, eller en autoriseret tredjepart som ikke er transportøren, har accepteret artiklerne. Men perioden begynder ikke, før købskontrakten er blevet bindende ved godkendelsen af de købte varer.

For at udøve din tilbagekaldelsesret skal du informere os (The Cloakroom B.V., Het Lentfert 51, NL-7547SN Enschede, Telefon: +46 (31) 787 3599, Email: service@outfittery.dk) med en entydig erklæring (f.eks et brev sendt per post, en email) omkring din beslutning om at annullere denne aftale. Du kan benytte dig af den vedhæftede formular, men dette er ikke påkrævet.

For at nå fristen for annullering rækker det at informere os om, at du udøver din tilbagekaldelsesret før tidsperioden for annullering er udløbet.

9.2. Virkninger af annulleringer

I tilfælde af en annullering af denne kontrakt er vi påbudt øjeblikkeligt at refundere alle tidligere modtagede betalinger, inklusiv leveringsomkostninger (eksklusiv ekstraomkostninger forbundet med enhver særlig form for levering kunden har valgt i stedet for den tilbudte, billigste standardleveringsmulighed) indenfor senest 14 dage fra den dag, vi er blevet gjort opmærksomme på annulleringen af kontrakten.

Vi vil benytte den samme betalingsmetode, som du har brugt til den oprindelige transaktion til at behandle din refusion, medmindre andet er blevet aftalt med dig; vi vil under ingen omstændigheder pålægge nogen omkostninger for refundering. Vi kan nægte at udstede en refusion, indtil vi har modtaget de tilbagesendte artikler, eller indtil du kan bevise, at du har tilbagesendt artiklerne, alt afhængig af, hvilken kommer først.

Du er forpligtet til at returnere artiklerne omgående indenfor senest 14 dage efter du har informeret os om opsigelse af kontrakten. Denne tidsfrist er overholdt, hvis artiklerne er sendt eller personligt returneret før perioden på 14 dage er overstået.

Omkostningerne for returneringsforsendelsen vil blive betalt af The Cloakroom. Du vil udelukkende være ansvarlig for at betale enhver form for tab i artiklernes værdi, som kan stamme fra en håndtering af artiklerne, der er unødvendig for at undersøge deres kvalitet, egenskaber og funktioner.

10. DATABESKYTTELSE

Indsamling, behandling og oplagring af data er udelukkende gjort i overenstemmelse med de retningslinjer, der mønstres af Tysklands lov om privatlivets fred. For mere information angående forbrugers samtykke, samt indsamling, behandling og oplagring af data henvises der til sektionen omkring private oplysninger, der kan findes på The Cloakrooms hjemmeside på ethvert tidspunkt i menulinjen under DATABESKYTTELSE.

11. OVERFØRSEL AF RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER TIL TREDJEPARTER

The Cloakroom er autoriseret til at overføre enhver rettighed og forpligtelse i forbindelse med kontrakten som helhed, eller dele heraf til tredjeparter. I tilfælde af en sådan delvis eller komplet overførsel af rettigheder og forpligtelser til en tredjepart, har kunden ret til at annullere kontrakten på overførslens tidspunkt.

12. OVERDRAGELSE AF FORDRINGER TIL TREDJEPARTER

Kunden giver The Cloakroom tilladelse til at sælge enhver udestående gæld til en tredjepart med formål om inddragelse (‘factoring’).

13. AFSLUTTENDE BESTEMMELSE

3.1. For aftaler, der indgås mellem The Cloakroom og dens kunder, er tysk lov gældende i overensstemmelse med De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb. For købsaftaler med forbrugere, er denne afgørelse gældende i overensstemmelse med loven i det land, hvor forbrugeren er bosiddende.

13.2. Disse vilkår og betingelser forbliver gældende for alle resterende punkter i tilfælde af, at en individuel paragraf bliver erklæret ugyldig. Lovbestemmelser erstatter enhver eksisterende ugyldig paragraf. I tilfælde af, at dette udgør et urimeligt problem for en af parterne, bliver disse vilkår og betingelser ugyldige som helhed.

13.3. Link til Europa-Kommissionens online kon ikt- løsning platform: www.ec.europa.eu/consumers/odr (i henhold til forordning om onlinetvistbilæggelse på forbrugerområdet).

Facebook arrow
Tilmeld dig via Facebook